PrislistaSamtliga priser är exkl.moms. I priserna ingår transport- och fraktionskostnad. 

 

Trädgårdsavfall, träavfall (rent trä)

Small 0,2m3 399kr per säck
Medium 1m3 449kr per säck
Large 2m3 549kr per säck

Skrot (metall, avfall)

Small 0,2m3 399kr per säck
Medium 1m3 449kr per säck
Large 2m3 599kr per säck

 

Elavfall

Small 0,2m3 449kr per säck
Medium 1m3 599kr per säck
Large 2m3 799kr per säck

 

Träavfall – behandlat

(Ej tryckimpregnerat)

Small 0,2m3 499kr per säck
Medium 1m3 649kr per säck
Large 2m3 849kr per säck

Fyllnadsmassor

Small 0,2m3 449kr per säck
Medium 1m3 599kr per säck

Deponi – utsorterat

Small 0,2m3 549kr per säck
Medium 1m3 699kr per säck
Large 2m3 949kr per säck

Brännbart

Small 0,2m3 499kr per säck
Medium 1m3 649kr per säck
Large 2m3 849kr per säck

Blandat avfall

Small 0,2m3 599kr per säck
Medium 1m3 799kr per säck
Large 2m3 1099kr per säck

Uppdaterad prislista 2016-07-01

Är ni osäkra på hur ni skall sortera ert innehåll, se sorteringsguiden.

OBS! Glöm inte att skriva på säcken dess innehåll. Exempel: Brännbart, Träavfall. Säcken får inte inte heller överfyllas. Max är upp till kanten på den svarta säcken. Vid felsortering eller att säcken är överfylld debiteras en avgift på 400kr

Priser för hämtning av asfalt, asbest, eller miljöfarligt avfall, vänligen kontakta oss för prisförslag.

Vid avancerade hämtningar (ex hämtning på tak) eller då säcken/säckarna är svårtillgängliga, vänligen kontakta oss för prisuppgift.

Nytt pristak har införts!

Nu kostar det max 6000:- exkl. moms (hämtning och fraktion) upp till
10 kubik (oavsett storlek på säckarna). 
Priserna gäller vid ett hämtningstillfälle.

OBS! För hämtning i Visby innerstan tillkommer en startavgift på 250:-.

Transport ingår