fbpx

KÖPVILLKOR

Returbagen, nedan kallad säck, ägs av företaget Returbagen Sverige AB och är en tjänst som innebär avfallshantering och transport av avfall i avsedda säckar.

1.     Returbagens säcktjänster är tillgängliga över hela Gotland, Kalmar län och Kronobergs län.
2.     Returbagen har en portal och samarbetspartner som hämtar, transporterar och sorterar avfall som ej klassats som miljöfarligt eller hushållsavfall.
3.     Miljöfarligt avfall måste sorteras som egen fraktion och kan hämtas mot överenskommelse. Om kunden sorterat miljöfarligt avfall i blandat avfall-fraktionen debiteras kunden med en avgift på 138 kr/kg.
4.     Säckar hämtas inom fem (5) arbetsdagar. Dag ett (1) räknas dagen efter att säcken anmälts som “tillgänglig för hämtning”. Expresshämtning måste beställas senast kl 10.00 samma dag som hämtningen skall genomföras mot en extra avgift på 300 kronor exkl. moms (även för företag). Expresshämtning av avfall går endast att beställas inom Zon 1 med omnejd. Eventuella förseningar kan inträffa gällande hämtning eller expresshämtning av avfall samt lämning av material.
5.     Säcken anses som tillgänglig när vägen till målet har en fri höjd om 4,5 meter och är minst 3 meter bred. Säcken skall vara placerad max 5 meter från närmast möjliga uppställningsplats/parkeringsyta för kranbil. Vid svåråtkomliga hämtningar som görs utanför dessa markeringar, t.ex. hämtning på tak o.s.v. bestäms priset för hämtningen enligt överenskommelse mellan parter.
6.     OBS! Skriv säckens innehåll synligt utanpå säcken (osorterat eller sorterat), annars debiteras säcken och dess innehåll som osorterat motsvarande säckens storlek. Vid sorterat innehåll är det viktigt att kryssa i vad säcken innehåller. Vid felmarkering eller felsortering av säckinnehåll debiteras kund med en avgift på 500 kr per felmarkerad eller felsorterad säck.
7.     Vid bokning över 10mdebiteras extra zonavgift.
8.     Parterna skall ej kräva ersättning för kostnader eller förseningar orsakade av uppkomna eller fasta hinder på allmänna vägnätet.
9.     Kund väljer full återbetalning eller förnyat försök till hämtning så snart hindret är undanröjt som beskrivet i punkt 8.
10.     Parterna har ej rätt till annan ersättning p.g.a hinder eller försening enligt punkt 8.
11.   Kunden ansvarar för att maximal lastvikt och volym inte överskrides. Vid överfylld säck debiteras kund med en avgift på 500 kr per överfylld säck.
12.   Kunden ansvarar för skador uppkomna längs transportväg (dvs anvisad privat väg utanför allmänna vägnätet) eller plats som anvisats för uppdraget.

Betalningsvillkor

13.   Betalningssätt faktura, som skickas ut dagen efter genomförd hämtning. Betalningsvillkor 10 dagar.
14.   Om fakturan ej betalas innan förfallodagen löper ut, skickas en ny faktura ut till kund med en extra påminnelsavgift på 60 kronor.
15.   Samtliga priser gäller som exkl. moms för företag och privatperson.

Avbeställningar

16.   Hämtning kan avbeställas utan kostnad senast kl 12:00 dagen innan tjänsten skall utföras.
17.   Om säcken/säckarna är felplacerade och omöjliggör hämtning vid lastningstillfället eller om det uppstår andra förseningar på grund av förhinder orsakad av kund, kommer kunden att debiteras en avgift på 988 kr/tim.

Reklamationer och tvister:
18.   Reklamationer skall utan dröjsmål rapporteras till Returbagen.
19.   Returbagen följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i de fall tvist ej kunnat lösas av parterna.

Force majeure:
20.   Parterna skall ej ersätta kostnader vid försening, skada eller förlust till följd av Force majeure. T. ex., men ej begränsat till naturkatastrofer, plötslig halka, trafikolycka etc.
21.   Kunden väljer full återbetalning eller förnyat hämtförsök, om säckar ej hämtas på avtalad tid till följd av Force majeure.

Behandling av personuppgifter och annan erhållen information:
22.   Returbagen lagrar personuppgifter för att underlätta affärskontakter mellan parterna.
23.   Personuppgifter används i informationssyfte gällande tjänsten Returbagen.
24.   Inga uppgifter säljes eller överlåtes till tredje part.
Ändringar av villkor:
25.   Vid beställningstillfället angivna villkor gäller till dess parternas samtliga förpliktelser är uppfyllda.

Klicka här om du vill läsa mer om vår integritetspolicy.

Kontakta [email protected] vid reklamationer, avbeställningar eller frågor.